Prøv vores nyeste løsning til projektstyring og tidsregistrering - EazyProject.net
KONTAKT
EazySoft A/S
Stændertorvet 4 1.sal
4000 Roskilde
Tlf. +45 53 54 55 65
infoeazysoft.dk
PDF-FILER

Kunder & nyt

Print indhold

EazySoft vil gerne sige velkommen til følgende virksomheder:

Danske Handicaporganisationer
DH blev stiftet som DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) i 1934 og har siden været paraplyorganisation for de danske handicaporganisationer. De 32 organisationer i DSI har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.

Multivac A/S
Multivac har været repræsenteret i Danmark i mere end 30 år.
Multivacs hovedopgaver er salg og service af Multivac dybtrækningsmaskiner, traysealere og kammermaskiner, MR etiketteringsanlæg, Weber slicere og automatisk Ilægningsudstyr samt afsværings- og afhindemaskiner.

Biokube A/S
BioKube er et dansk produkt, der er typegodkendt i alle renseklasser og der er 20 års garanti.
BioKube Metoden er patenteret og BioKube sælges over hele verden.

Topteam ApS
Det rådgivende ingeniørfirma Topteam har erfaringer og evner til at udvikle og sikre optimale løsninger, som resulterer i manuelle og automatiske produktionskoncepter.

ActivePeople
ActivePeople er et helt nyt vikarbureau med en målsætning om at være et solidt og fornuftigt alternativ til at have egne medarbejdere.

Til toppen


Fordobling af antal brugere!
De tre første kvartaler af 2007 er slut og med stabil tilgang af nye kunder, har Dynamic Order mere end fordoblet antallet af brugere på systemet de seneste 9 måneder.

Med efterårets lancering af Dynamic Order version 3.9 kan vi nu kun se positivt på den fremtidige udvikling af Dynamic Order.

Herunder har vi nævnt et udvalg af nye Dynamic Order kunder, nogle med en kort beskrivelse:

Benee Huse A/S
Benèe Huse A/S bygger huse i høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.

Benèe Huse A/S skal ved holdningspræget arkitektur og positiv kommunikation være det husfirma, der er bedst til at indfri kundernes forventninger.

CapaSystems A/S
CapaSystems vil være den foretrukne leverandør af Management & Deployment løsninger.

CapaSystems fokuserer på at levere løsninger, der optimerer og sikrer sine kunder værdi indenfor Desktop og System Management.

SoftAdvice A/S
SoftAdvice er et kompetencecenter med fokus på uddannelse og jobformidling.

SoftAdvice's kerneydelser består i dag af planlægning og afholdelse af korte og længerevarende uddannelsesforløb indenfor bl.a. HR, projektledelse, salg, økonomi og IT.

Social- og Sundhedsskolen i Vejle amt
Social- og Sundhedsskolen er beliggende i Fredericia og i Horsens. Skolen varetager undervisningen til grunduddannelserne, som består af grundforløbet, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Til skolen er endvidere tilknyttet en kursusafdeling.

Solum A/S
Solum Gruppen er grundlagt i 1986 og beskæftiger ca. 60 ansatte i Danmark, Norge og Sverige.

Solum Gruppen har opbygget know-how og ekspertise, der bl.a. omfatter områderne Forskning og udvikling, Rådgivning, Komposterings- og biogasanlæg og Jordprodukter.

Solum Gruppen er organiseret i Danmark, Norge og Sverige, og har et stort vækstpotentiale i kraft af øget opmærksomhed på udvikling af bæredygtige koncepter.

Tvede ApS
Tvede ApS arbejder som projekterende og rådgivende ingeniører.

Peder Grønne A/S
Peder Grønne A/S har specialiseret sig i vedligeholdelse af vejrabatter og naturligt tilsluttede opgaver og sælger og udvikler selv maskinerne.

Arbejdsopgaverne udføres primært for stat, amter og kommuner.

Bygg-el A/S
Align Int. A/S
CRMedia A/S
Hildebrandt & Brandi A/S
Ryberg Tømrer & Snedker ApS
Isolatøren ApS
Tømrerfirmaet Johansen & Bernhard ApS

Til toppen


Edmware a/s ny kunde
Velkommen til edmware a/s der har valgt Dynamic Order til online time-/sagsstyring.

Edmware arbejder med salg og udvikling af software til elektronisk dokumenthåndtering, elektronisk arkivering, work-flow og en lang række specifikke løsninger, baseret på kvalitetssoftware.

Edmware's nuværende kunder tæller nogle af Danmarks kendteste erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og organisationer.

Til toppen


TVA Vagt ny kunde
Velkommen til TVA Vagt der har valgt Dynamic Order til opgavestyringssystem.

TVA Vagt arbejder til daglig med butikskontrol, udgangskontrol, rådgivning, centervagt m.m. over hele landet.

TVA Vagt havde brug for et system til registrering af opgaver, tid m.m. samt diverse rapporter, der skulle kunne trække data på tværs af en række udvalgte søgekriterier.
Eksport af data til MS Excel havde høj prioritet i den endelige beslutningsproces, sammen med en enkel og ukompliceret opstart af systemet.

Til toppen


Velkommen til AOF SYD
EazySoft byder AOF SYD velkommen som bruger af Dynamic Order.

AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder tilbyder undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

Skolen har ca. 380 kursister fordelt på dag- og aftenhold og tilbyder undervisning i det danske sprog, dansk kultur samt danske samfundsforhold.

AOF SYD havde brug for et system, der let kunne tilpasses til virksomhedens eksisterende arbejdsgang og forholdvis komplekse administration og beregning af undervisningstimer.

At systemet er webbaseret er en fordel, da det giver den største fleksibilitet med hensyn til adgang til systemet samt drift og vedligeholdelse. Samtidig skulle det være muligt at trække detaljerede rapporter på tværs af medarbejdere, hold m.m.

Oplæring af medarbejdere kræver ikke lang medarbejder-uddannelse og AOF SYD´s ansatte kunne derfor hurtigt begynde at anvende af Dynamic Order.

Til toppen


Velkommen til Engelbrecht Construction A/S
EazySoft byder Engelbrecht Construction A/S velkommen som bruger af Dynamic Order.

Engelbrecht Construction, er et af Danmarks største firmaer inden for film-, teater- og tv-scenografi.

Virksomheden havde brug for et system, der kunne erstatte de "gamle" ugesedler i papirform med et moderne og brugervenligt tidsregistreringssystem, der automatisk beregner ugesedler til løn og rapporter til udfakturering.

Der blev for starten lagt vægt på at systemet skulle være webbaseret, da dette giver den største fleksibilitet. Derudover skulle der være mulighed for at systemet kunne håndtere både timeregistrering og materialeforbrug, således at virksomhedens manuelle arbejdsgange trin for trin kunne flyttes over i Dynamic Order. Samtidig skulle systemet kunne "vokse" i takt med udviklingen af virksomheden.

Engelbrecht Construction benyttede sig fra starten af muligheden for at oprette brugere med forskellige adgangsniveauer. Herved kunne hver enkelt medarbejde selv få adgang til systemet og registrere sit eget timeforbrug. Denne forbedring sparer, allerede fra første dag af, bogholderen fra at skulle taste timesedler ind, da denne funktion nu er flyttet ud til den enkelte medarbejder.

Udfaktureringen kan nu foretages endnu hurtigere, da disse oplysninger allerede ligger klar i en detaljeret rapport, i samme minut at medarbejderen har indtastet sit timeforbrug.

Til toppen


Velkommen til i4 Maritime Security!
EazySoft har lavet aftale med et af Danmarks største firmaer indenfor maritim sikkerhed - i4 Maritime Security.

Virksomheden havde et stort behov for et system der kunne tilgås fra hele verden hele døgnet.

Løsningen blev en kundetilpasset udgave af Dynamic Order, hvor i4's konsulenter nu kan følge/booke opgaver og samle alle oplysninger omkring opgaver, kalenderstyring og tidsregistrering m.m. ét sted.

Samtidig er der blevet udviklet et forum, der strukturerer udveksling af beskeder/information, supplerer den daglige E-mail kommunikation og giver et større overblik over informations-flowet.

Til toppen

Dynamic Order - Copyright © 2002-2018 EazySoft A/S | Ophavsret
Genveje til EazyProject.net
Projektstyringsværktøj | Tidsregistreringssystem | Planlægningsværktøj | App til tidsregistrering
e-conomic integration